ห้องพัก

NEW: "อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ / โทรต่างประเทศฟรีพร้อมใช้งานได้สะดวก"

ห้องพักมีทิวทัศน์ของเมืองป่าตอง แต่ละห้องมีเครื่องปรับอากาศเคเบิลทีวีและมินิบาร์ ห้องพักส่วนใหญ่มีระเบียงส่วนตัว